โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 6 คน
ชื่อ-นามสกุล : นอร์อายูณี หะยีอาลี (อายู)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 4
อีเมล์ : yn_yunee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ป้อมเพขร ประเสริฐดำ (ศักดิ์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 4
อีเมล์ : pompet0025@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มาริสสา มะราเซะ (เด๊ะยะห์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 3
อีเมล์ : sayguitardeh1727@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ บุญระเบียบ (กีม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 5
อีเมล์ : keem.laa_321@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไฟซาล หัวแหลม (ไฟซาล)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 4
อีเมล์ : arfan2756@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรินทร์ ไม้เเก้ว (ฟารี)
ปีที่จบ : ร.ร ดวงเเก้ว   รุ่น : 4
อีเมล์ : faree2524@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม