โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรินทร์ ไม้เเก้ว (ฟารี)
ปีที่จบ : ร.ร ดวงเเก้ว   รุ่น : 4
อีเมล์ : faree2524@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
ตำแหน่ง : คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตอนนี้กำลังศึกษาอยุ่ในระดับชั้นปีที่ 2

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 พ.ย. 2557,12:50 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.92.68


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล