โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
คณะผู้บริหาร

นายกอเดช ผิวดี
ผู้รับใบอนุญาต

นายคอลีล ผิวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา