โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนรับผลการเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 165) 05 เม.ย. 63