โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
อิสลามศึกษา

นายสมบัติ มาศโอสถ
ครู
หัวหน้าอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น

นายณัฐวุฒิ เอี่ยวน้อย
ครู

นายวุฒิชัย ทำเผือก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1