โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
81 ม.7   ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 075651211
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันดี โต๊ะลูวาโด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอูลัยยะห์ ผิวดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น /0

นางสาวทัศนีย์ สายวารี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0